EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase

06.11.2011 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Skatteministeriet har den 25. marts 2011 sendt EU-Kommissionens direktivforslag til fælles selskabsskattebase i høring med høringsfrist den 13. april 2011.

Direktivforslaget har været behandlet i Danske Advokaters skattefagudvalg. Danske Advokater har følgende bemærkninger til forslaget: Danske Advokater er overordnet set positivt stemt for, at der gennemføres en fælles beskatningsordning for selskaber inden for EU. Herved opnår navnlig de grænse-overskridende selskaber fordele, og de konkurrencemæssige rammer inden for det indre marked forbedres. Direktivforslaget er derfor et positivt initiativ. Den fælles beskatningsordning for selskaber inden for EU er foreslået som en valgfri løsning, dvs. at et dansk selskab kan vælge mellem den nationale beskatning og en EU beskatning. Dette vil utvivlsomt medføre en række administrative byrder og omkostninger, når der skal udarbejdes et sammenligningsgrundlag for at selskabet kan træffe det økonomisk rigtige valg af beskatningsordning. Hertil kommer øgede omkostninger til administration og kontrol af to sideordnede, men relativt forskellige beskatningsgrundlag. Det er derfor Danske Advokaters opfattelse, at man på sigt bør tilstræbe en tilnær-melse mellem de nationale danske regler og de fælles EU regler for at kunne få et så ensartet regelsæt som muligt. Herved vil der for alvor være ressourcer at spare for den enkelte virksomhed. Ovenstående er Danske Advokaters generelle bemærkninger til det pågældende direktivudkast. Der er derfor ikke foretaget nogen konkret gennemgang af direktivudkastets tekniske bestemmelser, herunder for at sammenligne dem med gældende nationale regler m.v. Såfremt en sådan gennemgang er relevant, og ikke er foretaget, står Danske advokater naturligvis til rådighed for at afgive et supplerende høringssvar. Emne: Skat

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Skat

Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Iværksætterskatten ophæves
Er beskatningsgrundlaget for fri bolig skærpet?
Dødsboers skattepligt – er det blevet lettere at blive skattefritaget?
Forslag om ny klagestruktur
Kan en virksomhed overdrages til en fond uden beskatning?
Så I Penge på DR1 om jagten på skattesnydere?
Nye tal fra Landsskatteretten
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
”Lille-frist-reglen” og SKATs kontrolprojekter
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Kronik i JyllandsPosten

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten