Find din skatteadvokat

  • Speciale:
  • Firma:
  • Geografi:
Vis alle


Jan Steen Hansen
Gorrissen Federspiel

Alder: 50 år

Specialer:

Aktionær- og selskabsbeskatning
Klage- og retssager
Internationale skatteforhold
Straffesager (skat og afgift)

Sprog: Engelsk

Aktuelle sager

Skattemæssig bistand ved udbud af noterede virksomhedsobligationer, bistand ved omstrukturering af et selskab til et fondsmæglerselskab, bistand ved overflytning af et schweizisk fondsmæglerselskab til Danmark.

Tidligere sager

Skattemæssig bistand ved G4S' køb af ISS, bistand ved etableringen af Anholt Vindmøllepark, bistand ved etableringen af Dansk Vækstkapital.

Bedømmelser

Tier 1 i Legal 500, Tier 2 i Chambers. Individuelt fremhævet i begge publikationer.

Hverv og tillidsposter

Medlem af Advokatrådets Skatteudvalg, medlem af DVCAs Skatteudvalg

Uddannelse / karriere

Cand. jur., Københavns Universitet, 1992
Advokat, 1996
Møderet for Landsret, 1997
LL.M. i international finansieringsret, trustret, international skatteret og EU-konkurrenceret ved King's College, London, 1999
Møderet for Højesteret, 2005

Kontakt

Jan Steen Hansen


Gorrissen Federspiel
Axel Torv 2
1609 København V


Telefon: 33 41 41 41
Mobil: 20776439
E-mail: jha@gorrissenfederspiel.com


LinkedIn profile >

Hjemmeside >