Find din skatteadvokat

  • Speciale:
  • Firma:
  • Geografi:
Vis alle


Kristine Wagner
Hulgaard Advokater

Alder: 43 år

Specialer:

Aktionær- og selskabsbeskatning
Erhvervsskat
Klage- og retssager
Internationale skatteforhold
Moms

Sprog: Behersker dansk (+de nordiske sprog) og engelsk flydende. Forstår tysk og spansk. Herudover har vi internt i huset en engelsk og en tysk translatør, samt tæt samarbejde med vores polske kontor Peter Nielsen & Partners i Warszawa og deres translatører.

Aktuelle sager

Hulgaard Advokater har kontor i Aarhus og Kolding og rådgiver hovedsagelig erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.
Vi ved, at specialisering er nødvendig for at kunne rådgive på højt niveau. Derfor har vi en skatteafdeling (Hulgaard Tax Team), som har stort fokus på området for skatter og afgifter og har udviklet dette til et helt specielt kompetenceområde. Vi repræsenterer mere end 40 års erfaring med rådgivning om danske og internationale skatte- og afgiftsspørgsmål samt førelse af skattesager. Vi har bl.a. en solid viden og erfaring med tilrettelæggelse af generationsskifte og omstruktureringer samt de skattemæssige spørgsmål forbundet hermed.
I vores arbejde lægger vi vægt på et tæt samarbejde med kunden og dennes revisor, da det er vores erfaring, at et godt samarbejde giver de bedste resultater. Kombinationen af specialistviden, forretningsmæssig indsigt og fokus på kundens behov sikrer, at vi kan gøre en forskel.
Vi er et moderne og nytænkende advokatfirma, der løbende udbygger vores erhvervsjuridiske ekspertiseområder og udvikler nye produktydelser af interesse for vores kunder, bl.a. har vi udviklet Virksomhedstestamente®

Jeg har mange sager omfattet af SKATs Projekt Money Transfer samt sager om registreringsafgift mv.

Tidligere sager

Jeg har tidligere arbejdet med Transfer Pricing, udstationering, selskabsbeskatning, ejendomsavancebeskatning og almindelige personbeskatning. Ligeledes tilbagesøgning af energiafgifter og lign.

Hverv og tillidsposter

Medlem af DGFs Ordensudvalg

Uddannelse / karriere

Aarhus Universitet cand.jur. 2005
Ekstern lektor på Syddansk Universitet i Skatteret på cand.merc.aud. i 2007-2008.
Ekstern lektor på Syddansk Universitet i Selskabsret på cand.merc.aud. i 2009-2010.
Master i Moms (momsdelen) Aarhus Universitet 2011
Kontakt

Kristine Wagner


Hulgaard Advokater
Marselisborg Havnevej 22 1
8000 Århus C


Telefon: 38 40 42 00
Mobil: 40 80 64 20
E-mail: kw@hulgaardadvokater.dk


LinkedIn profile >

Hjemmeside >
Assistent

Christina Gohs
Telefon: 38 40 42 16
E-mail: cg@hulgaardadvokater.dk