Find din skatteadvokat

  • Speciale:
  • Firma:
  • Geografi:
Vis alle


Christian Bachmann
Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab

Alder: 51 år

Specialer:

Generationsskifte
Klage- og retssager
Fast ejendom
Moms
Straffesager (skat og afgift)

Sprog: Skandinavisk og engelsk

Aktuelle sager

EU-domstolen - sag om fortolkning af de danske brugtmomsregler vedrørende autogenbrugsindustrien. Vundet ved EU domstolen januar 2017

Registreringsafgifter, herunder bl.a. retssag om eksportgodtgørelse og forholdsmæssig afgift ved ophør af leasingaftaler.

Momssag - lystyacht - international yachtcharter - erhvervsmæssig virksomhed.

Interesseorganisationer - samhandel mellem enheder - arms længde og "skøn under regel".

Energiafgiftssager - fjernvarme - kontraktændringer - centrale kraftvarmeværker

Generationsskifte af store "pengetanke"

Rådgivning af meget velstående private klienter

Rådgiver for EU Kommissionen i retssager ved EU-domstolenTidligere sager

EU-domstolen - sag om mineralolieafgift for fartøjer beskæftiget med sandsugning og opmudring.

Østre Landsrets dom - 21. september 2010 - Fjernvarmeafgifter ved kraftvarme -ikke hjemmel til at opkræve energiafgifter ved stilstandsproduktion - praksisændring - sagen gav anledning til genoptagelsescirkulære SKAT SKM 2011.474 og en lang række genoptagelsessager - ca. kr. 100 mio.

Registreringsafgiftssager - ugyldighed - manglende iagttagelse af fristreglerne i skatteforvaltningsloven - Landsskatteretten

Bedømmelser

Chambers Tax 2015
Chambers Corporate Tax 2011-2015

Hverv og tillidsposter

Formand for bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater
Tidligere medlem af Advokatrådets Skatteudvalg
Medlem af SKATs Erhvervskontaktudvalg
Medlem af SKATs Motorkontaktudvalg
Medlem af SKATs Dialogforum med advokatbranchen

Uddannelse / karriere

Cand. jur 1993
Advokatfuldmægtig 1993-1995
SKAT og Landsskatteretten 1995-1998
Advokat, Bech-Bruun, 1998-2004
Partner, Bech-Bruun, 2004-2010
Partner, Abel & Skovgård Larsen, 2010-2013
Partner, Head of Tax, DELACOUR TAX, 2014-2016
Partner, CEO, Bachmann/Partners Advokatfirma
Kontakt

Christian Bachmann


Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab
Europaplads 2, 5.
8000 Aarhus C


Telefon: 33 23 90 90
Mobil: +45 3030 4521
E-mail: chb@bachmann-partners.dk


LinkedIn profile >

Hjemmeside >
Assistent

Annette Klougart
Telefon: +45 3033 1720
E-mail: akl@bachmann-partners.dk