Find din skatteadvokat

  • Speciale:
  • Firma:
  • Geografi:
Vis alle


Lars Lauge Nielsen
Hulgaard Advokater

Alder: 44 år

Specialer:

Aktionær- og selskabsbeskatning
Erhvervsskat
Generationsskifte
Klage- og retssager
Omstrukturering og rekonstruktion

Sprog: dansk og engelsk.

Aktuelle sager

Hulgaard Advokater har kontor i Aarhus og Kolding og rådgiver hovedsagelig erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.
Vi ved, at specialisering er nødvendig for at kunne rådgive på højt niveau. Derfor har vi en skatteafdeling (Hulgaard Tax Team), som har stort fokus på området for skatter og afgifter og har udviklet dette til et helt specielt kompetenceområde. Vi repræsenterer mere end 40 års erfaring med rådgivning om danske og internationale skatte- og afgiftsspørgsmål samt førelse af skattesager. Vi har bl.a. en solid viden og erfaring med tilrettelæggelse af generationsskifte og omstruktureringer samt de skattemæssige spørgsmål forbundet hermed.
I vores arbejde lægger vi vægt på et tæt samarbejde med kunden og dennes revisor, da det er vores erfaring, at et godt samarbejde giver de bedste resultater. Kombinationen af specialistviden, forretningsmæssig indsigt og fokus på kundens behov sikrer, at vi kan gøre en forskel.
Vi er et moderne og nytænkende advokatfirma, der løbende udbygger vores erhvervsjuridiske ekspertiseområder og udvikler nye produktydelser af interesse for vores kunder, bl.a. har vi udviklet Virksomhedstestamente®
Jeg har arbejdet med skatte- og selskabsret på et højt specialiseret plan de seneste 11 år. Jeg yder både rådgivning og fører proces ved domstolene og de administrative klageinstanser.Jeg har fået medhold i overvejende grad i 84% af mine førte sage.

Uddannelse / karriere

Ekstern lektor på Syddansk Universitet siden 2005 i fagene Generationsskifte og Skatteret.
Herudover specialevejleder på Syddansk Universitet.
Kontakt

Lars Lauge Nielsen


Hulgaard Advokater
Birkemose Allé 41
6000 Kolding


Telefon: 38 40 42 44
Mobil: 40 80 64 24
E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk


Hjemmeside >
Assistent

Britt Møgelvang Haysen
Telefon: 38 40 42 21
E-mail: bmh@hulgaardadvokater.dk