Find din skatteadvokat

  • Speciale:
  • Firma:
  • Geografi:
Vis alle


Claus Holberg
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Specialer:

Aktionær- og selskabsbeskatning
Generationsskifte
Klage- og retssager
Fast ejendom
Moms

Sprog: Engelsk

Tidligere sager

Skattesager for Højesteret
SKM 2011.466 H (Fraflytterbeskatning, EU-ret)
SKM 2009.706 H (Tilskud, sambeskatning, fremmed ret)
SKM 2009.271 H (Driftsomkostninger, bonus til direktør)
SKM 2006.731 H (Ejendomsvurdering)
SKM 2002.528 H (Ejendomsvurdering)
SKM 2001.434 H (Sale and lease back)
UfR 2000.1184 H (Tabsgaranti, driftsomkostning)

Claus Holberg har endvidere ført et betydeligt antal skattesager for Landsretterne, Byretterne, Landsskatteretten samt Skatteankenævnene.

Hverv og tillidsposter

Claus Holberg har siden 2007 været formand for Danmarks Skatteadvokater. Han har endvidere været medlem af Advokatrådets Skatteudvalg (2001-2009).

Claus Holberg har undervist på advokatuddannelsen i fagene skatteret og virskomhedsoverdragelse (1998-2009). Han har endvidere undervist i skatteproces og klagebehandling på Forvaltningshøjskolen (2005-2008) samt på Skattejuraudannelsen (2002-2006).

Uddannelse / karriere

2005 Partner i Lett Advokatfirma
1999 Møderet for Højesteret
1996 Partner i Lett & Co
1994 Udstationeret i Landsskatteretten
1992 Advokat
1989 Juridisk Kandidat fra Københavns Universitet
Kontakt

Claus Holberg


DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Rådhuspladsen 4
1550 København V


Telefon: 33 34 00 00
Mobil: +45 201018 51
E-mail: claus.holberg@dlapiper.com


Hjemmeside >