Find din skatteadvokat

  • Speciale:
  • Firma:
  • Geografi:
Vis alle

Privatliv

Juridisk Meddelelse

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved brug af hjemmesiden accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Hjemmesiden ejes og opretholdes af Danmarks Skatteadvokater.
Selskab er registreret i henhold til dansk lovgivning. Danmarks Skatteadvokater opretholder hjemmesiden til udgivelse af information. Gå bare på opdagelse på hjemmesiden. Du må dog ikke på nogen måde, uden Danmarks Skatteadvokater skriftlige tilladelse, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

Vilkår og Betingelser
1. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret -  medmindre andet er angivet - og kun må bruges i henhold til disse betingelser. Danmarks Skatteadvokater garanterer ikke, at dit brug af materiale vist på denne side ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet Danmarks Skatteadvokater.

2. Danmarks Skatteadvokater er omhyggelig med at anvende korrekte og ajourførte oplysninger på hjemmesiden. Danmarks Skatteadvokater garanterer dog ikke for, at indholdet er korrekt. Danmarks Skatteadvokater påtager sig ingen erstatningspligt og intet ansvar for fejl og udeladelser i indholdet på denne hjemmeside.

3. Brug af og browsing på denne hjemmeside sker på eget ansvar. Danmarks Skatteadvokater er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følge- eller skadeserstatninger, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Uden at begrænse ovenstående er alt på denne hjemmeside "som beset" uden nogen garanti af nogen art. Hverken udtrykkelig eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier om at en vare er salgbar, egnet til et bestemt formål eller ikke krænkende.

Danmarks Skatteadvokater er heller ikke ansvarlig for og påtager sig ikke erstatningspligt for skader på eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på hjemmesiden. - Eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyde fra hjemmesiden.

4. Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende bliver behandlet som ikke fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttet. Danmarks Skatteadvokater har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse, udsendelse og fremsendelse med post. Herudover må Danmarks Skatteadvokater anvende alle ideer, koncepter, know-how og teknikker indeholdt i det, du har sendt til hjemmesiden, til ethvert formål. 
 
5. Danmarks Skatteadvokater har ikke gennemgået alle hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider linket til denne hjemmeside. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider, sker dette på eget ansvar.

6. Denne hjemmeside indeholder links til tredjeparts hjemmesider, som ikke ejes af Danmarks Skatteadvokater. Disse links er kun ment som en service til dig. Danmarks Skatteadvokater kontrollerer ikke hjemmesiderne og er ikke ansvarlig for deres indhold. Danmarks Skatteadvokater fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider.

Danmarks Skatteadvokater fralægger sig ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar eller skadeserstatning af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via denne hjemmeside.

7. Danmarks Skatteadvokater kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor fra tid til anden besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

Beskyttelse af persondata

Danmarks Skatteadvokater er meget opmærksom på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling af alle de personlige oplysninger, vi modtager. Vi arbejder derfor altid ud fra følgende regelsæt, når vi har med dine personlige oplysninger at gøre:

• Vi videregiver ingen personlige oplysninger til tredjepart
• Vi indhenter ingen personlige oplysninger om dig fra tredjepart
• Vi oplyser dig altid om, hvilke oplysninger Danmarks Skatteadvokater har om dig, jf. persondataloven, hvis du henvender dig til os.

Du vil blive informeret forud for en eventuel indsamling af personlige data, når du bruger hjemmesiden. Vi indsamler ikke personlige oplysninger om besøgende på dette websted, medmindre dette er foreskrevet frivilligt. De personlige data, der indsamles via hjemmesiden kan indeholde dit navn og e-mail-adresse og lignende kontaktoplysninger samt andre data af betydning for brugen af ​​
vores services.

Danmarks Skatteadvokater bruger ikke dine personlige data til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil. Danmarks Skatteadvokater indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 18 år uden forældrenes samtykke.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender dine personlige oplysninger:

Cookies
Danmarks Skatteadvokater bruger ikke personfølsomme cookies. Det betyder, at vi ikke gemmer personoplysninger. De fleste browsere er oprindeligt indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ønsker det, kan du instruere din internet browser for at forhindre, at cookies bliver brugt og til at slette eksisterende cookies.

Logstatistik
Danmarks Skatteadvokater bruger logstatistik. Det betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vores website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet, de falder fra mm.

Danmarks Skatteadvokater anvender logstatistik med det formål at optimere vores website og dets funktioner. Logstatistik bruges blandt andet til at skabe øget brugervenlighed. Når vi indsamler personoplysninger via vores website, sikrer vi os, at det altid sker ved dit udtrykkelige samtykke. Du har altså personligt afgivet de oplysninger, vi har om dig.

Når du er registreret hos Danmarks Skatteadvokater, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. De rettigheder har du efter persondataloven - og henvendelser i forbindelse hermed skal du rette til Danmarks Skatteadvokater på e-mail: pha@danskeadvokater.dk

Sikkerhed
Danmarks Skatteadvokater tager alle relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data og har således gennemført nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.

Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende denne juridiske meddelelse, bedes du kontakte
pha@danskeadvokater.dk