Find din skatteadvokat

  • Firma:
  • Speciale:
  • Geografi:
Vis alle

Danmarks Skatteadvokater er en forening for advokater og advokatfuldmægtige med interesse for skatteret. Foreningens formål er at fremme advokaters interesse for og viden om skatteret.

Foreningen afholder normalt tre kurser om året samt to gå-hjem-møder. Der afholdes to 1-dags-arrangementer i København og Aarhus og et 2-dages arrangement på Hotel Koldingfjord i Kolding. De to gå-hjem-møder afholdes både i København og Aarhus.

Som medlemmer kan optages advokater og advokatfuldmægtige, der er indehavere af eller ansat på et advokatkontor, der driver selvstændig advokatforretning uden tilknytning til anden virksomhed.

Som medlemmer kan derudover optages personer, der er ansat i Det Danske Advokatsamfund samt andre, hvis optagelse godkendes af den samlede bestyrelse.

Medlemskontingentet er kr. 5.250 excl. moms om året. For advokatfuldmægtige udgør det årlige kontingent kr. 2.625 ekskl. moms. Kontingentet opkræves for et kalenderår ad gangen, uanset indmeldelsestidspunktet.


 Ja tak. Jeg vil gerne meldes ind i Danmarks Skatteadvokater

Bliv medlem


Kontakt

Danmarks Skatteadvokater
c/o Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V


Juridisk konsulent
Daniel Seidenfaden
dse@danskeadvokater.dk
Tlf.nr. 33 43 70 15

Foreningskoordinator Helle Bisgaard
hbi@danskeadvokater.dk
Tlf.nr. 33 43 70 29


Henvendelser fra pressen kan ske til foreningens formand:
Advokat Christian Bachmann
Bachmann Partners Advokatfirma
Europaplads 2, 5.
8000  Aarhus C
chb@bachmann-partners.dk
Tlf: 33 23 90 90